Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Oferta pracy na stanowisko: Nauczyciela konsultanta

OFERTA  PRACY
z dnia 31.08.2016 r.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji  w Opolu

45-315  Opole, ul.  Głogowska 27

ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Nauczyciela konsultanta

Ilość  etatów1 etaty;

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy;

Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • kierunek: psychologia lub oligofrenopedagogika lub surdopedagogika lub tyflopedagogika lub logopedia
 • stopień awansu zawodowego:  nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany ,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - biegła znajomość programów do edycji tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, przeglądarki internetowej,
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność.

Dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizowanie i prowadzenia doradztwa dla nauczycieli wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli kształcenia specjalnego,
 2. udzielanie w/w nauczycielom konsultacji w zakresie realizacji programu, doboru podręczników, materiałów pomocniczych oraz metod nauczania i wychowania,
 3. diagnozowanie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczycieli w województwie opolskim,
 4. opracowywanie i realizowanie form kształcenia ustawicznego dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 5. organizowanie konferencji metodycznych i konsultacji zbiorowych dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 6. podejmowanie działań promujących nowatorskie metody pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 7. przygotowanie i realizacja projektów wspomagających działalność RCRE
  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 8. opracowywanie materiałów metodycznych dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 9. inspirowanie działalności innowacyjnej i nowatorskiej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
 10. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
 11. organizowanie wymiany doświadczeń z obszaru działania,
 12. terminowe przygotowywanie planów pracy i sprawozdań,
 13. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia jakości zajęć w prowadzonych formach doskonalenia,
 14. prawidłowe i rzetelne tworzenie, gromadzenie dokumentacji oraz jej archiwizowanie,
 15. wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora RCRE oraz kierownika Pracowni w obszarze działania

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach  umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

- nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

- nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

- posiada pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
15 września 2016 ROKU
w sekretariacie Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27 lub w Opolu ul. Dubois 36

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Wszelkie informacje związane z ofertą pracy, będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej RCRE .

 

 Dyrektor RCRE

                                                                                                             mgr Lesław Tomczak

DOCOferta pracy na stanowisko psycholog 2016 r. (2).doc
 

 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 31-08-2016 13:00
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 31-08-2016 13:04
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 31-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 319
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/922/23/oferta-pracy-na-stanowisko-nauczyciela-konsultanta.html
 • Opublikował: Krzysztof Sielchanowicz, data publikacji: 31-08-2016 13:00
 • Modyfikował: Krzysztof Sielchanowicz, data modyfikacji: 31-08-2016 13:04
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 31-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 319
 • Link do strony: http://bip.rcre.opolskie.pl/922/23/oferta-pracy-na-stanowisko-nauczyciela-konsultanta.html
 • Data publikacji: 31-08-2016 13:00 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Data modyfikacji: 31-08-2016 13:04 przez: Krzysztof Sielchanowicz
 • Podmiot udostępniający: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krystyna Kluge
 • Data wytworzenia: 31-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 319
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  31-08-2016, godz. 13:04:28
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  31-08-2016, godz. 13:02:08
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  31-08-2016, godz. 13:01:50
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  31-08-2016, godz. 13:01:25
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
 •  
  31-08-2016, godz. 13:00:29
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Sielchanowicz
Dane adresowe:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
45-315 Opole
ul. Głogowska 27

 

tel.: +48774579895
fax: +48774552979
e-mail: kontakt@rcre.opolskie.pl